Digital for Elderly

 คลิก “ลงทะเบียน” ในหลักสูตรที่ท่านสนใจ

ชื่อหลักสูตร
1.โซเชียลมีเดียในชีวิตประจำวันกับวัยเก๋า  อบรมแล้ว  //  ตรวจสอบรายชื่อ
2.สนุกกับการถ่ายภาพ และตกแต่งภาพด้วยมือถือ  ลงทะเบียน  //  ตรวจสอบรายชื่อ