ข่าวประชาสัมพันธ์

60 ข่องทางการรับข่าวสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ Social Media

  Add Friends > Search by ID > kutraining

 งานฝึกอบรม ฝ่ายบริการและฝึกอบรม สบค.มก.

ลงทะเบียนรับข่าวอบรมคอมพิวเตอร์ / แบบสำรวจความต้องการด้านหลักสูตร คลิก!!! icon_click

บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถใช้ Account Nontri ล็อกอินเข้าใช้งานฟอรัมและชุมชนออนไลน์ได้ ไม่ต้องสมัครสมาชิกใหม่

บริการให้เช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 16, 25, 60 และ 140 ที่นั่ง รายละเอียดเพิ่มเติม icon_click

logoqn24 ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ความต้องการอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์