หลักสูตรอบรม/สัมมนา ด้าน IT ประจำปี 2562

หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร มก. ประจำปี 2562

รหัสหลักสูตร ค่า
ลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ / วันที่ / เวลา
 62001-01 ฿1,800
12 ช.ม.
Data Visualization with Google Sheet &
Google Data Studio
รุ่น1: 15 – 16 พ.ค. 62
9:00 – 16:00 น.
อบรมแล้ว | รายชื่อ
 62001-02 ฿1,800
12 ช.ม.
Data Visualisation with Google Sheet &
Google Data Studio
รุ่น2: 3 – 4 ก.ย. 62
9:00 – 16:00 น.
อบรมแล้ว| รายชื่อ
 62002-01 ฿900
6 ช.ม.
Small Private Online Course (SPOC)
ด้วย KU Google for Education
รุ่น1: 4 มิ.ย. 62
9:00 – 16:00 น.
อบรมแล้ว| รายชื่อ
 62002-02 ฿900
6 ช.ม.
 Small Private Online Course (SPOC)
ด้วย KU Google for Education
รุ่น2: 2 ก.ค. 62
9:00 – 16:00 น.
อบรมแล้ว| รายชื่อ
 62003-01 ฿900
6 ช.ม.
Collaborate Working with KU Google 20 มิ.ย. 62
9:00 – 16:00 น.
อบรมแล้ว| รายชื่อ
 62004-01 ฿900
6 ช.ม.
How to make “Viral Video” รุ่น1: 19 มี.ค. 62
9:00 – 16:00 น.
อบรมแล้ว| รายชื่อ
 62004-02 ฿900
6 ช.ม.
 How to make “Viral Video” รุ่น2: 8 พ.ค. 62
9:00 – 16:00 น.
อบรมแล้ว | รายชื่อ
 62005-01 ฿1,800
12 ช.ม.
Design Thinking กับการสร้าง/
พัฒนานวัตกรรมในองค์กร
12 – 13 มิ.ย. 62
9:00 – 16:00 น.
อบรมแล้ว | รายชื่อ
 62006-01 ฿500
3 ช.ม.
การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้วย Pivot Table 20 ส.ค. 62
9:00 – 12:00 น.
อบรมแล้ว | รายชื่อ
 62007-01 ฿500
3 ช.ม.
การสร้างเอกสารวิชาการแบบมืออาชีพ 30 เม.ย. 62
9:00 – 12:00 น.
อบรมแล้ว | รายชื่อ
 62008-01 ฿500
3 ช.ม.
สร้าง Slide Presentation  Animation
อย่างไรให้น่าสนใจ
14 ส.ค. 62
9:00 – 12:00 น.
อบรมแล้ว | รายชื่อ
 62009-01 ฿500
3 ช.ม.
การตกแต่งภาพถ่ายสวยกับ Adobe Lightroom 18 เม.ย. 62
9:00 – 12:00 น.
อบรมแล้ว | รายชื่อ
 62010-01 ฿900
6 ช.ม.
การสร้างเอกสารประชาสัมพันธ์ด้วย illustrator รุ่น1: 25 เม.ย. 62
9:00 – 16:00 น.
อบรมแล้ว| รายชื่อ
 62010-02 ฿900
6 ช.ม.
 การสร้างเอกสารประชาสัมพันธ์ด้วย illustrator รุ่น2: 27 ส.ค. 62
9:00 – 16:00 น.
อบรมแล้ว| รายชื่อ
 62011-01 ฿900
6 ช.ม.
การสร้างป้ายประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ
ด้วย illustrator
9 ก.ค. 62
9:00 – 16:00 น.
อบรมแล้ว | รายชื่อ
 62012-01 ฿900
6 ช.ม.
การตกแต่งภาพอย่างไรให้สวยด้วย Photoshop รุ่น1: 25 มิ.ย. 62
9:00 – 16:00 น.
อบรมแล้ว | รายชื่อ
 62012-02 ฿900
6 ช.ม.
การตกแต่งภาพอย่างไรให้สวยด้วย Photoshop รุ่น2: 25 ก.ค. 62
9:00 – 16:00 น.
อบรมแล้ว | รายชื่อ
 62013-01 ฿900
6 ช.ม.
เทคนิคการตกแต่งภาพขั้นสูงด้วย Photoshop  6 ส.ค. 62
9:00 – 16:00 น.
อบรมแล้ว | รายชื่อ
 62014-01 ฿900
6 ช.ม.
พื้นฐานการตัดต่อวิดีโอด้วย Adobe Premiere รุ่น1: 28 พ.ค. 62
9:00 – 16:00 น.
อบรมแล้ว| รายชื่อ
 62014-02 ฿900
6 ช.ม.
 พื้นฐานการตัดต่อวิดีโอด้วย Adobe Premiere รุ่น2: 11 ก.ค. 62
9:00 – 16:00 น.
อบรมแล้ว| รายชื่อ

 คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดของแต่ละหลักสูตร

สรุปจำนวนผู้สมัครทุกหลักสูตร


กรุณาลงทะเบียนออนไลน์ให้สำเร็จก่อนที่จะทำบันทึกส่งรายชื่อ
และโอนเงินมาที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์
วิธีการชำระเงิน >>> โอนเงินรายได้หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน B52000010 
ส่วนกลางสำนักบริการคอมพิวเตอร์

*** ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียนในทุกกรณี ***

 ดาวน์โหลดเอกสาร

 บันทึกข้อความประชาสัมพันธ์โครงการฯ

 ชื่อหลักสูตร และค่าลงทะเบียน

 คำชี้แจงเพิ่มเติม…

1. รับจำนวน 20 คน สำรอง 5 คน (ทุกหลักสูตร)
2. เมื่อสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครสามารถทำเรื่องโอนเงินจากหน่วยงานของท่าน พร้อมทำบันทึกแจ้งชื่อผู้สมัครมาที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้ทันทีค่ะ (สำเนาใบสมัครจะถูกส่งไปยังอีเมลของท่านหลังจากกดปุ่ม “Submit” เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขออนุมัติตัวบุคคลของผู้สมัครต่อไป)
3. หลักสูตร 3 ชั่วโมง จะมีอาหารว่างให้ 1 มื้อ (ไม่มีอาหารกลางวัน)
4. หลักสูตร 6 ชั่วโมง จะมีอาหารว่างให้ 2 มื้อ (ไม่มีอาหารกลางวัน)
5. เอกสารประกอบการอบรมจะได้รับเป็นไฟล์ PDF และขอให้ผู้เข้าอบรมเตรียมสมุดโน้ต และปากกามาด้วยนะคะ 🙂