โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2567 สำหรับบุคลากร มก.

::: ดาวน์โหลดเอกสาร :::

รายละเอียดหลักสูตร

บันทึกข้อความเชิญเข้าร่วมอบรม

::: เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ :::

เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้รับอนุมัติตัวบุคคลจากหน่วยงานให้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่สมัคร

::: วิธีการสมัคร :::

 

ผู้สมัครป้อนข้อมูลการสมัครทางออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ระบบจะส่งสำเนาใบสมัครไปให้ทางอีเมล

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จะไม่ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่หน้าเว็บไซต์

ขอให้ท่านตรวจสอบการสมัครด้วยตนเองจากสำเนาใบสมัครที่ส่งกลับไปให้ท่านทางอีเมล เท่านั้น

*** ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับสำเนาใบสมัครแสดงว่าการสมัครของท่านไม่สำเร็จ ***

สมัครออนไลน์ในหลักสูตรที่สนใจ
(รับสมัครจำนวน 40 คน / หลักสูตร / รุ่น)

+++ Digital Literacy จำนวน 3 หลักสูตร +++

1. Smart Working with Office 365 

[สมัครออนไลน์] รุ่นที่ 1 วันที่ 29 – 30 มกราคม 2567 เวลา 9:00 – 16:00 น. (12 ชั่วโมง)
(ปิดรับสมัครวันที่ 25 ม.ค. 67 หรือ ผู้สมัครเต็มจำนวน 40 คน)

[สมัครออนไลน์] รุ่นที่ 2 วันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9:00 – 16:00 น. (12 ชั่วโมง)
(ปิดรับสมัครวันที่ 15 ก.พ. 67 หรือ ผู้สมัครเต็มจำนวน 40 คน)

2. การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบไม่มีโค้ดด้วย Google AppSheet

[สมัครออนไลน์] รุ่นที่ 1 วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2567 เวลา 9:00 – 16:00 น. (12 ชั่วโมง)
(ปิดรับสมัครวันที่ 7 มี.ค.  67 หรือ ผู้สมัครเต็มจำนวน 40 คน)

[สมัครออนไลน์] รุ่นที่ 2 วันที่ 23 – 24 เมษายน 2567 เวลา 9:00 – 16:00 น. (12 ชั่วโมง)
(ปิดรับสมัครวันที่ 19 เม.ย. 67 หรือ ผู้สมัครเต็มจำนวน 40 คน)

3. สร้างกระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติด้วย Microsoft Power Automate

[สมัครออนไลน์] รุ่นที่ 1 วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2567 เวลา 9:00 – 16:00 น. (6 ชั่วโมง)
(ปิดรับสมัครวันที่ 21 มี.ค. 67 หรือ ผู้สมัครเต็มจำนวน 40 คน)

[สมัครออนไลน์] รุ่นที่ 2 วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2567 เวลา 9:00 – 16:00 น. (6 ชั่วโมง)
(ปิดรับสมัครวันที่ 14 มิ.ย. 67 หรือ ผู้สมัครเต็มจำนวน 40 คน)

+++ Data Literacy จำนวน 3 หลักสูตร +++

1. Basic Data Literacy 

[สมัครออนไลน์] รุ่นที่ 1 วันที่ 18 – 19 มีนาคม 2567 เวลา 9:00 – 16:00 น. (12 ชั่วโมง)
(ปิดรับสมัครวันที่ 14 มี.ค. 67 หรือ ผู้สมัครเต็มจำนวน 40 คน)

[สมัครออนไลน์] รุ่นที่ 2 วันที่ 2 – 3 เมษายน 2567 เวลา 9:00 – 16:00 น. (12 ชั่วโมง)
(ปิดรับสมัครวันที่ 29 มี.ค. 67 หรือผู้สมัครเต็มจำนวน 40 คน)

2. Intermediate Data Literacy 

[สมัครออนไลน์] รุ่นที่ 1 วันที่  30 เม.ย. – 1 พ.ค. 2567 เวลา 9:00 – 16:00 น. (12 ชั่วโมง)
(ปิดรับสมัครวันที่ 26 เม.ย. 67 หรือผู้สมัครเต็มจำนวน 40 คน)

[สมัครออนไลน์] รุ่นที่ 2 วันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 9:00 – 16:00 น. (12 ชั่วโมง)
(ปิดรับสมัครวันที่ 10 พ.ค. 67 หรือผู้สมัครเต็มจำนวน 40 คน)

3. Advanced Data Literacy 

[สมัครออนไลน์] รุ่นที่ 1 วันที่  16 – 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 9:00 – 16:00 น. (12 ชั่วโมง)
(ปิดรับสมัครวันที่ 12 ก.ค. 67 หรือผู้สมัครเต็มจำนวน 40 คน)

หลังจากที่ท่านลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว

ขอให้ส่งบันทึกอนุมัติตัวบุคคลมายัง

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรม