โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 สำหรับบุคลากร มก.

::: ดาวน์โหลดเอกสาร :::

รายละเอียดหลักสูตร

บันทึกข้อความเชิญเข้าร่วมอบรม

::: เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ :::

เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้รับอนุมัติตัวบุคคลจากหน่วยงานให้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่สมัคร

หลักสูตร Advanced Data Literacy ผู้สมัครจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตร Basic Data Literacy หรือเคยเข้ารับการอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลด้วยภาพระดับ Advanced

::: วิธีการสมัคร :::

 

ผู้สมัครป้อนข้อมูลการสมัครทางออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ระบบจะส่งสำเนาใบสมัครไปให้ทางอีเมล

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จะไม่ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่หน้าเว็บไซต์

ขอให้ท่านตรวจสอบการสมัครด้วยตนเองจากสำเนาใบสมัครที่ส่งกลับไปให้ท่านทางอีเมล เท่านั้น

*** ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับสำเนาใบสมัครแสดงว่าการสมัครของท่านไม่สำเร็จ ***

สมัครออนไลน์ในหลักสูตรที่สนใจ
(รับสมัครจำนวน 40 คน / หลักสูตร / รุ่น)

+++ Digital Literacy จำนวน 3 หลักสูตร +++

1. Smart Working with Office 365 

[สมัครออนไลน์] รุ่นที่ 1 วันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9:00 – 16:00 น. (12 ชั่วโมง)
(ปิดรับสมัครวันที่ 8 ก.พ. 66 หรือ ผู้สมัครเต็มจำนวน 40 คน)

[สมัครออนไลน์] รุ่นที่ 2 วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2566 เวลา 9:00 – 16:00 น. (12 ชั่วโมง)
(ปิดรับสมัครวันที่ 15 มี.ค. 66 หรือ ผู้สมัครเต็มจำนวน 40 คน)

2. สร้างสื่อดิจิทัลด้วย Canva

[สมัครออนไลน์] วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 9:00 – 16:00 น. (6 ชั่วโมง)
(ปิดรับสมัครวันที่  3 พ.ค. 66 หรือ ผู้สมัครเต็มจำนวน 40 คน)

3. การทำงานร่วมกันบน Digital Platform

[สมัครออนไลน์] รุ่นที่ 1 วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 9:00 – 16:00 น. (6 ชั่วโมง)
(ปิดรับสมัครวันที่ 1 มิ.ย. 66 หรือ ผู้สมัครเต็มจำนวน 40 คน)

[สมัครออนไลน์] รุ่นที่ 2 วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 9:00 – 16:00 น. (6 ชั่วโมง)
(ปิดรับสมัครวันที่ 14 มิ.ย. 66 หรือ ผู้สมัครเต็มจำนวน 40 คน)

+++ Data Literacy จำนวน 2 หลักสูตร +++

1. Basic Data Literacy 

[สมัครออนไลน์] รุ่นที่ 1 วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2566 เวลา 9:00 – 16:00 น. (12 ชั่วโมง)
(ปิดรับสมัครวันที่ 23 มี.ค. 66 หรือ ผู้สมัครเต็มจำนวน 40 คน)

[สมัครออนไลน์] รุ่นที่ 2 วันที่ 25 – 26 เมษายน 2566 เวลา 9:00 – 16:00 น. (12 ชั่วโมง)
(ปิดรับสมัครวันที่ 18 เม.ย. 66 หรือผู้สมัครเต็มจำนวน 40 คน)

2. Advanced Data Literacy 

[สมัครออนไลน์] รุ่นที่ 1 วันที่  20 – 21 เมษายน 2566 เวลา 9:00 – 16:00 น. (12 ชั่วโมง)
(ปิดรับสมัครวันที่ 12 เม.ย. 66 หรือผู้สมัครเต็มจำนวน 40 คน)

[สมัครออนไลน์] รุ่นที่ 2 วันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 9:00 – 16:00 น. (12 ชั่วโมง)
(ปิดรับสมัครวันที่ 10 พ.ค. 66 หรือผู้สมัครเต็มจำนวน 40 คน)

หลังจากที่ท่านลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว
ขอให้ส่งบันทึกอนุมัติตัวบุคคลมายัง
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรม