พิมพ์ PDF

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ประจำปี 2556วิธีการสมัครดาวน์โหลดเอกสารตรวจสอบรายชื่อ
ใบสมัคร

รายละเอียดหลักสูตร

1. เคล็ด(ไม่)ลับกับ Windows 7 |ยกเลิกหลักสูตร|
สมัครออนไลน์แผ่นพับประชาสัมพันธ์2. พื้นฐานการสร้างและจัดการเอกสารสำนักงานด้วย Microsoft Office 2010 |อบรมแล้ว|

จดหมายราชการประชาสัมพันธ์โครงการฯ
3. สร้างงานสื่อสิ่งพิมพ์องค์กรอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft Publisher |อบรมแล้ว|

|ภายนอก:หนังสือราชการครุฑ|
4. ครบเครื่องการใช้งาน Microsoft Excel ระดับองค์กร (ขั้นสูง) |อบรมแล้ว|

|ภายใน:บันทึกข้อความ|
5. สร้างและจัดการเว็บไซต์องค์กรด้วย Joomla |อบรมแล้ว|

ประชาสัมพันธ์ รอบที่ 2

6. Joomla Advance Template & Mobile Workshop |อบรมแล้ว|

รายละเอียดหลักสูตร
7. เจาะลึกพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access (ขั้นสูง) |อบรมแล้ว|

แผ่นพับประชาสัมพันธ์
6. การประยุกต์ใช้ Microsoft Word 2010 สำหรับงานสำนักงาน |อบรมแล้ว|

จดหมายราชการประชาสัมพันธ์โครงการฯ
9. เปิดโลกพัฒนาเว็บไซต์ไร้ขีดจำกัดด้วย HTML5 / CSS3 / JavaScript |อบรมแล้ว|

[หน่วยงานภายนอก : ครุฑ]
10. สร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์และโลโก้สุดล้ำด้วย Adobe Illustrator |อบรมแล้ว|

แผนที่
11. สร้าง Android Application อย่างมืออาชีพด้วย PhoneGap Framework |อบรมแล้ว|


12. สร้างเว็บไซต์ e-Learning ด้วย Moodle |อบรมแล้ว|


13. นำเสนอผลงานในองค์กรด้วย Microsoft PowerPoint 2010 |อบรมแล้ว|


14. Security&Maintenance คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสำหรับผู้ใช้งาน |อบรมแล้ว|


15. สร้างและออกแบบเว็บไซต์ด้วย Photoshop&Dreamweaver |อบรมแล้ว|


16. โปรแกรม R สำหรับงานวิจัยสถาบัน |อบรมแล้ว|


เปิดรุ่นและหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม


4(2).ครบเครื่องการใช้งาน Microsoft Excel ระดับองค์กร (ขั้นสูง) รุ่นที่ 2 |อบรมแล้ว|


5(2).สร้างและจัดการเว็บไซต์องค์กรด้วย Joomla รุ่นที่ 2 |อบรมแล้ว|


6(2).Joomla Advance Template & Mobile Workshop รุ่นที่ 2


7(2).เจาะลึกพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access (ขั้นสูง) รุ่นที่ 2 |อบรมแล้ว|


17.สร้างและจัดการฐานข้อมูลองค์กรด้วย Microsoft Access |อบรมแล้ว|


18.การจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้วย iBook (iBook for Education) |อบรมแล้ว|


19.ตกแต่งภาพกับ Photo Application for iOS |อบรมแล้ว|


20.ผลิตสื่อการสอนด้วย  Camtasia Studio และ Snagit |อบรมแล้ว|


12(2).สร้างเว็บไซต์ e-Learning ด้วย Moodle รุ่นที่ 2 |อบรมแล้ว|


21. การป้องกันและจัดการไวรัสมัลแวร์บนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน |อบรมแล้ว|


22.  ครบเครื่องพัฒนางาน Graphic สำหรับ Web Design มืออาชีพ |ยกเลิกหลักสูตร|