สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน โดยมีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งแบบมีสายและไร้สาย พร้อมซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์พื้นฐานที่นิยมใช้ในปัจจุบัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนิสา สิงห์แก้ว หรือ คุณณฐภัทร นกแก้ว โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 2506, 2514

ดาวน์โหลดค่าธรรมเนียมการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ | ดาวน์โหลดแผนที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ประเภทห้อง อุปกรณ์ประจำห้อง ค่าธรรมเนียม

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาดความจุ 140 ที่นั่ง

(อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต)

* คอมพิวเตอร์ชนิด Notebook (HP8530p)

 • CPU: Intel Core 2 Duo 2.66 GHz
 • RAM: 1.99 GB
 • Internet: Wireless

* วิดีโอโปรเจกเตอร์

* เครื่องเสียง

26,000 บาท

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาดความจุ 60 ที่นั่ง

(อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์)

* คอมพิวเตอร์ชนิด Notebook (HP4720s)

 • CPU: Intel Core i3 M380 2.53GHz
 • RAM: 2.98 GB
 • Internet: Wireless

* วิดีโอโปรเจกเตอร์

* เครื่องแสดงภาพ (Visualiser)

* เครื่องเสียง

13,000 บาท

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาดความจุ 25 ที่นั่ง

(อาคารศูนย์บริการมัลติมีเดีย)

* คอมพิวเตอร์ชนิด Notebook (HP4720s)

 • CPU: Intel Core i3 M380 2.53GHz
 • RAM: 2.98 GB
 • Internet: LAN/Wireless

* วิดีโอโปรเจกเตอร์

* เครื่องแสดงภาพ (Visualiser)

* เครื่องเสียง

8,000 บาท

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาดความจุ 16 ที่นั่ง

(อาคารศูนย์บริการมัลติมีเดีย)

* คอมพิวเตอร์ชนิด Notebook (HP8530p)

 • CPU: Intel Core 2 Duo 2.66 GHz
 • RAM: 1.99 GB
 • Internet: LAN/Wireless

* วิดีโอโปรเจกเตอร์

* เครื่องแสดงภาพ (Visualiser)

* เครื่องเสียง

5,000 บาท

หมายเหตุ...

1. ค่าธรรมเนียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นราคาต่อ 1 วัน

2. เวลาการใช้ห้องอบรม (เวลาราชการ) 8.30 - 16.30 น.

3. เวลาการใช้ห้องอบรม (นอกเวลาราชการ) 16.30 - 20.00 น. จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ดังนี้

ประเภทห้อง ค่าธรรมเนียม
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาดความจุ 140 ที่นั่ง 4,400 บาท
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาดความจุ 60 ที่นั่ง 2,200 บาท
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาดความจุ 25 ที่นั่ง 1,400 บาท
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาดความจุ 16 ที่นั่ง 900 บาท